Mieszalniki jako niezbędny przyrząd do zmieszania komponentów

Każdy towar, będący kompozytem różnych substratów, by w całości zaspokajał oczekiwania konsumentów, wymaga precyzyjnego mieszania. Mieszalniki są gatunkiem maszyn używanych przy scalaniu pojedynczych baz w celu otrzymania jednorodności w środowisku jedno, albo wielofazowym, pod względem stężenia, gęstości, temperatury i innych właściwości mieszaniny.