Czym jest interwenient uboczny

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna zdeponowana w celu przyznania gwarancji spełnienia zobowiązania i stanowi jednocześnie odszkodowanie za straty jakie mogą zaistnieć z powodu nieodpowiedniego wykonania zamówienia. Kaucja nie jest zaliczana na konto ceny i podlega zwrotowi w przypadku pożądanego wywiązania się z umowy.

Bariera komunikacyjna w firmie

Różnice językowe i kulturowe to przeszkody uniemożliwiające proces komunikacyjny. Zwłaszcza w interesach. Niewystarczająco dobra komunikacja w języku obcym oraz pomyłki w tłumaczeniach, nie tylko są przeszkodą w zawieraniu umów z innymi krajami, ale przede wszystkim przynoszą firmom wysokie straty finansowe. Niestety, nie w każdej firmie znajomość języków wychodzi poza te podstawowe.

Ekonomia – warto zapoznać się z skomplikowanymi zagadnieniami

Przeglądając prasę branżową niekiedy można natrafić na definicje, o jakich niewiele się wie. Bardzo dobrym przykładem mogą być na przykład opcje, które dość często przewijają się w różnych okolicznościach, lecz tak naprawdę mało osób wie bardziej szczegółowo, o co z nimi chodzi. Należy więc sięgnąć do fachowego podręcznika, gdzie można się dowiedzieć, że opcje są instrumentami finansowymi, jakie w określony sposób wiążą wystawcę oraz nabywcę opcji.