Współcześnie zewnętrzne reklamy są wszędzie, nie każdy jednak zna ich historię.

Przy charakteryzowaniu zagadnienia reklam zewnętrznych warto jest zacząć od wyjaśnienia samego terminu. Reklamy te, to tak samo jak odmienne formy marketingu, metody komunikowania. Trzeba przez to rozumieć, iż ich celem jest dotarcie do jak największej zbiorowości odbiorców, aby przekazać im jakieś określone wiadomości.