Diagnoza: depresja

Depresja, nawet jeśli trwa długo, nie wywołuje trwałych zmian w psychice. Nie znaczy to, że możemy ją lekceważyć. Powinniśmy tylko ją leczyć i, co najistotniejsze, przestać się wstydzić.
Depresji nie możesz zmierzyć jak poziomu cukru we krwi.