Doprowadzanie zboża do stanu używalności – w jaki przeprowadza się taki zabieg?

Prawie każdy z nas je chleblub używa w różnej postaci mąki. Wiadomo, że nie tylko do chleba i mąki jest niezbędne zboże. Każdy widział kiedyś zboże, ale nie każdy wie, co należy zrobić, żeby nam nie zaszkodziło. Każde zboże musi zostać we właściwy sposób zebrane, a następnie przechowywane. Jednak zanim będzie w tak zwanym obiegu i będzie można użyć go do produkcji spożywczej to należy je oczyścić.