Prawnik w trybie natychmiastowym

Doradca prawny jest to osoba, która oferuje usługi prawnicze, ale nie należy do żadnych samorządów adwokackich czy też radców prawnych i nie ma ich uprawnień. Jest to zawód dzisiejszy i wolnorynkowy. Doradca prawny jest osobą, która nie ściemnia, że zna się na wszystkich gałęziach prawa, ale skupia się na określonej dziedzinie prawa.

Zgłębiamy prawo autorskie z profesjonalistami

O tym jak ważne jest przestrzeganie prawa autorskiego nie musimy nikomu mówić. Zezwala to na właściwy respekt dla twórców, a nas ochrania przed możliwością pozwu. Okazuje się, że jest to jednak bardzo wielopłaszczyznowa dyscyplina, której poznanie wymaga dużo czasu. Jednocześnie opłaca się poświęcić tej kwestii trochę uwagi.