Czym jest interwenient uboczny

Kaucja gwarancyjna jest to suma pieniężna zdeponowana w celu przyznania gwarancji spełnienia zobowiązania i stanowi jednocześnie odszkodowanie za straty jakie mogą zaistnieć z powodu nieodpowiedniego wykonania zamówienia. Kaucja nie jest zaliczana na konto ceny i podlega zwrotowi w przypadku pożądanego wywiązania się z umowy.