Zarządzanie procesami zakupów

Podejmowanie wielu mniej bądź bardziej ważnych wyborów co do metod usprawniania zarządzania działaniami związanymi przykładowo z zamówieniami lub biznesem. e-Procurement jest to pewien obszar biznesu internetowego, który tyczy się elektronicznej integracji czy zarządzania wszystkimi możliwymi działaniami związanymi z elektronicznym procesem zamówień oraz zaopatrzeń w szeroko pojmowanym sektorze publicznym czyw sektorze prywatnym. Spełnia on rozmaite. E-procurement obejmuje zazwyczaj niemal że cały proces zaopatrzeniowy w odpowiedniej firmie i na wszelkich odpowiednich jej poziomach.