Formy reklamy zewnętrznej

Na sukces jakiegokolwiek przedsięwzięcia, prócz rzetelnego dopełniania założonego planu biznesowego, olbrzymi wpływ ma skutecznie zrealizowana kampania marketingowa. Nie od dziś wiadomo, że dobra reklama to dźwignia handlu, natomiast rozpoznawalność loga proponującej konkretną usługę lub asortyment towarów jest równie ważna (a być może nawet ważniejsza), jak przygotowana przez nią propozycja.