Upoważnienia Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli – trzeba wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego mają upoważnienia do dokonania kontroli nie wyłącznie na drodze, ale co więcej w siedzibie przewoźnika. W jakich wypadkach? Kiedy transportu drogowego mogą dokonać inspekcji w siedzibie przedsiębiorstwa Prócz standardowych działań sprawdzających wykonywanych w czasie inspekcji drogowej inspektorzy transportu drogowego mogą w określonych przypadkach przeprowadzić inspekcję w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie przeprowadzana jest głównie w wypadku stwierdzenia rażących przekroczeń przepisów, a także sprawdzenia, czy firma spełnia wymogi wypływające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego a także Rady WE nr 1071/2009.

Jazda swoim samochodem to ogromna wygoda w codziennym życiu

Posiadanie swojego samochodu to niewątpliwie ogromna wygoda w życiu codziennym. Lecz wiąże się to również z pewną ilością obowiązków, których nie należy zaniedbywać ponieważ konsekwencje tego będą bardzo bolesne. Pierwszym z podstawowych obowiązków jest przypilnowanie odpowiedniego stanu technicznego pojazdu. Każdy bez wyjątku samochód aby móc jeździć po ulicach musi być sprawny technicznie, a potwierdzeniem tego będzie wykonywane co roku techniczne badanie.

Obiektywna ocena pracowników jest głównym zadaniem każdego szefa

Obiektywna ocena pracowników jest głównym zadaniem każdego pracodawcy, który chce, by jego działalność osiągała zadowalające wyniki. Ocena pracownicza powinna być rzetelnie przeprowadzona, by była miarodajna. Ocenianie pracowników jest procesem, który polega na wykonywaniu oceny kompetencyjnych cech posiadanych przez daną osobę. W trakcie takiego procesu rejestrowane są również zachowania jak i jakość realizowanych zleceń. Rzetelne ocenianie powinno być wykonywane, co jakiś czas, aby mieć punkt odniesienia.

Doradztwo transportowe jako różnorodne dziedziny działań – zobacz, co powinieneś na ten temat wiedzieć

Dokładna analiza czasu pracy kierowców to trudne i poważne zadanie. Należy mieć na uwadze specyfikę zajęcia kierowcy, jaki będąc pracownikiem mobilnym, wykonuje swoje funkcje z dala od siedziby jednostki. Dlatego też utrudnione jest szczegółowe ustalenie godziny, w której kierowca każdego dnia zaczyna i kończy pracę. Prawidłowa rozliczanie czasu pracy kierowców powinna brać pod uwagę także przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a więc regulacji określających długość minimalnych przerw, postojów i relaksów, oraz optymalnych czasów prowadzenia auta i pracy.