Systemy Enterprise Resource Planning – skuteczne administrowanie zasobami

System ERP to skrót pochodzenia angielskiego. ERP można na język polski przetłumaczyć jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Chodzi mianowicie o informatyczny system przeróżnych aplikacji, które wprowadzane są ostatnimi czasy do procesów przedsiębiorstwa, bez znaczenia, o jakich jego szczeblach mowa. System Enterprise Resource Plannig swoją działalnością obejmuje całość procesów, które występują w firmie. Dzięki jego pracy możliwe jest sprawne zoptymalizowanie pracy na konkretnych etapach prac.