Zainwestuj w Prince 2

Metodykę Prince 2 stosuje się w przy realizacji| projektów. Jej nazwa jest skrótem od angielskiego nazewnictwa “Prioject In A Controlled Evironment”, co oznacza po polsku “projekt w kontrolowanym środowisku”. Według założenia projekt ma być powoływany do życia na czas określony, wg. przyjętego planu i założeń, ma posiadać unikalny charakter, a okres jego realizacji został odgórnie wytyczony.