Zainwestuj w Prince 2

Prince 2 stosuje się w podczas realizacji| projektu. Jej nazwa to skrót od angielskiego sformułowania “Prioject In A Controlled Evironment” – czyli: “projekt w kontrolowanym środowisku”. Według niej projekt jest powołany do życia na określony okres, wg. przyjętego planu i założeń, ma posiadać unikalny charakter, a okres jego realizacji jest odgórnie wytyczony.