Zainwestuj w Prince 2

Metodykę Prince 2 stosuje się w w procedurze realizacji| projektu. Jej nazwa jest skrótem od angielskiego nazewnictwa “Prioject In A Controlled Evironment” – czyli: “projekt w kontrolowanym środowisku”. Według założenia projekt ma być powoływany do życia na czas określony, zgodnie z ustalonym planem i założeniami, ma mieć unikalny charakter, a termin jego realizacji został z góry wytyczony.