O ulotkach reklamowych

Broszurki reklamowe to najbardziej skuteczna odmiana ogłaszania się handlowych sieci. Wskazują na to zarówno wyniki badań niezależnych firm, jak również rezultaty sprzedażowe poszczególnych sieci. W Polsce foldery promocyjne swój zalążek mają w dziewięćdziesiątych latach poprzedniego stulecia. Pojawiły się w one razem z kapitalizmem.

Ocena pracowników a ocena 360 stopni

W pewnym momencie każdy zatrudniony poddawany jest generalnej ocenie kierownictwa. W określonych, ustalonych uprzednio terminach badane są wyniki pracy każdej osoby, patrząc na rozmaite kryteria. Wtedy szczególnie ważną rolę pełni ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans wszystkich członków zespołu i ma duże znaczenie dla całego kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są także klienci i współpracownicy – w zależności od charakteru firmy.