O ulotkach reklamowych

Foldery reklamowe to najskuteczniejsza forma reklamowania się handlowych sieci. Wykazują to tak wyniki badań niezależnych firm, jak i rezultaty sprzedażowe poszczególnych sieci. W naszym kraju broszurki promocyjne swój początek mają w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku. Pojawiły się w one razem z kapitalizmem.

Ocena pracowników a ocena 360 stopni

W określonym momencie każdy zatrudniony poddany zostanie generalnej ocenie kierownictwa. W danych, uzgodnionych wcześniej terminach badane są wyniki pracy każdego, jeśli chodzi o różne kryteria. Wówczas szczególnie znaczącą rolę pełni ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans każdego z członków zespołu i ma duże znaczenie dla całego kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są również klienci i partnerzy – zależnie od charakteru firmy.