O ulotkach reklamowych

Foldery promocyjne to najbardziej skuteczna forma reklamowania się sprzedażowych sieci. Wskazują na to tak wyniki badań niezależnych firm, jak i wyniki sprzedażowe poszczególnych sieci. W Polsce foldery promocyjne swój zalążek mają w dziewięćdziesiątych latach minionego stulecia. Pojawiły się w one wespół z kapitalizmem.

Ocena pracowników a ocena 360 stopni

W określonym momencie każdy zatrudniony poddany zostanie generalnej ocenie szefostwa. W określonych, ustalonych uprzednio terminach badane są wyniki pracy każdej osoby, patrząc na różne kryteria. Wtedy szczególnie znaczącą rolę spełnia ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans wszystkich członków zespołu oraz ma spore znaczenie dla wszystkich z kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są również klienci i współpracownicy – zależnie od charakteru przedsiębiorstwa.