Różnorodne typy przenośników przemysłowych

Przenośniki kubełkowe są to urządzenia transportu bliskiego. Służą one do wożenia materiałów sypkich lub konkretnych ładunków wzdłuż dokładnie wyznaczonej linii. Są one na ogół napędzane silnikami elektrycznymi, ale czasami również spalinowymi. Ze względu na ich budowę rozróżniamy przenośniki cięgnowy, bezcięgnowy oraz przenośnik z ośrodkiem pośredniczącym.

Do zespołu przenośników cięgnowych należą między innymi Podajniki kubełkowe.

Konstrukcje stalowe - Promus.katowice.pl

Źródło: www.promus.katowice.pl

Konstrukcje stalowe - stalowe -  Są one eksploatowane przy transporcie pionowym ziarnistych materiałów takich jak na przykład piasek, gips, kamienie, ziarno. Niejednokrotnie są stosowane do napełniania silosów lub zbiorników. Kolejnym słynnym rodzajem przenośników są [TAG=przenośniki

Źródło: www.promus.katowice.pl

ślimakowe. Są one przeznaczone do transportu zboża oraz innych sypkich materiałów. Ich zaletą jest znaczna wydajność, niskie zużycie mocy, małe koszty zakupu i użytkowania oraz szansa pracy pod zróżnicowanym kątem. Kolejne to przenośniki łańcuchowe. One już przeznaczone są do transportu elementów o znacznych rozmiarach i znacznej wadze. Mają prostą i zwartą konstrukcje, są solidne, po cichu pracują. Przenośniki taśmowe zaś przeznaczone są zarówno do prac lekkich jak i ciężkich. Taśma w tych przenośnikach stworzona jest zazwyczaj z gumy i jest wzmocniona stalowy drutem. Wymienić jeszcze można przenośniki zgrzebłowe. Stosowane są do dozowania i przemieszczania materiałów sypkich a także paliw innowacyjnych i materiałów o zwiększonej temperaturze.

Jeżeli chodzi o elewator to ma on dwa znaczenia. Może to być spory magazyn zbożowy albo przenośnik kubełkowy (więcej) do przeładowywania materiałów proszkowatych. Taki spichlerz czy też właśnie elewator zbożowy może być jedno- lub kilkukondygnacyjny. Charakteryzuje się on niewielką liczbą okien, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami. Przechowywane są tu przede wszystkim ziarna zbóż luzem albo w workach. Takie zbożowe magazyny, starodawne już z resztą, można znaleźć między innymi w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie lub Toruniu. W przeszłości były one konstruowane z drewna. W teraźniejszych czasach są one zastępowane przez silosy.