Na czym opierają się kursy bhp? Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Wymienia się wstępne oraz okresowe szkolenia bhp. Pierwsze ze wskazanych jest nieodzowne, by zatrudniony miał możliwość rozpoczęcia pracy. Na rynku znaleźć można wiele firm, które organizują szkolenia bhp wWałbryzchu, Świdnicy czy Strzegomiu. Jedyne, co wystarczy zrobić to wpisać w wyszukiwarkę sformułowanie typu „szkolenia bhp Wałbrzych”, „szkolenia bhp Bydgoszcz”.Poszerzenie wiedzy związanej z bhp to jeden z warunków najistotniejszych, by móc rozpocząć czynności w pracy.

BHP

Źródło: pixabay.com

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi wskazanego szkolenia – menedżerom (zobacz tutaj) BHP Superkadra. Na kurs wstępny składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Pierwszy z wymienionych ma na celu zapoznanie uczestnika z przepisami związanymi z bhp (warto poczytać), o których stanowi Kodeks pracy oraz regulamin pracy, jeśli pracodawca takim dysponuje. Na tym etapie kursu słuchacz poznaje zasady pierwszej pomocy. Szkolenie musi trwać minimum 90 min. Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku, na które uczestnik został przyjęty. Słuchacz ma się dowiedzieć, jak w sposób bezpieczny na danym stanowisku pracę wykonywać. Szkolenie okresowe jest organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ma ono na celu utrwalenie dotychczasowej wiedzy. Częstość, z jaką szkolenie powinno być przeprowadzana będzie różna, w zależności od specyfiki stanowiska. Pierwsze powinno być zaplanowane w okresie sześciu miesiący od momentu rozpoczęcia pracy w przypadku osób, które kierują pracownikami, są pracodawcami oraz w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, jeżeli chodzi o pozostałych pracowników.

szkolenie

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com

Szkolenia bhp są wymagane, gdyż uczą jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązujące w konkretnym zakładzie pracy. Dzięki szkoleniom minimalizujemy ryzyko wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych. Słuchacze wskazanych warsztatów poszerzają wiedzę na temat czynników środowiska pracy, które tworzą niebezpieczeństwo dla zdrowia pracowników, zapoznają się ze środami i działaniami zapobiegawczymi, poznają procedury postępowania w razie awarii oraz mogą się przekonać, jak wygląda odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów bhp Więcej: firma Super Kadra.