Dotacje Unijne dla niewielkich przedsiębiorstw, a szansa na rozwój.

W ostatnim dziesięcioleciu, w okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a przecież również jeszcze kilka lat wcześniej w okresie związanym z przygotowaniami, niewielkie firmy mogą korzystać ze wsparcia rozwoju ich planów w oparciu o dotacje. To niezwykle warte uwagi i niosące za sobą szereg zysków rozwiązanie.

fundusze unijne

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com
Po skorzystaniu z dotacji osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zdecydować się na znaczniejsze inwestycje, a co za tym idzie stwarzają nowe stanowiska pracy. Ten właśnie czynnik jest najistotniejszy dla pracowników administracyjnych rozpatrujących wnioski. Zestawienia pokazywane w gazetach rosną z dnia na dzień i media wyraźnie informują nas o ilości nowych miejsc pracy, prowadzonych inwestycjach oraz ogólnych korzyściach płynących z rozwoju, który jest pochodną członkostwa naszej ojczyzny w UE. Szczegóły opisane na stronie www.bgz.pl/rolnictwo hiperłącze do serwisu/firma-finansowanie-dzialalnosci/kredyty-inwestycyjne/kredyt-agro-unia.html.

projekt z funduszy unijnych

Autor: David Short
Źródło: http://www.flickr.com

Co istotne nie wszystkie ugrupowania polityczne wykazują się równie optymistycznym podejściem i wykazują się równie dużym zapałem. Pojawiają się również głosy, że fundusze unijne dla małych firm, a również dotacje pochodzące z Unii Europejskiej generalnie, to li tylko tak zwana propaganda i w rzeczywistości korzyści płynące z członkostwa nie niwelują jego negatywnych reperkusji, którymi są ogromne sumy pieniędzy, jakie są przekazywane na składki członkowskie oraz na inne opłaty.

Według wielu osób zajmujących się finansami w skali makro wspomniane wydatki bywają zatrważająco większe niż przychody. Jest to całkowicie logiczny tok rozumowania – w końcu tak ogromna organizacja, jaką jest Unia Europejska, powinna być z czegoś finansowana. Pozostaje tylko pytanie, czy gdybyśmy zachowali te pieniądze w naszym budżecie zostałyby one wykorzystane równie dobrze.