Agencja spedycyjna pomoże w każdym momencie

Spedycję rozumiemy przez kompleksowe czynności transportowe, mające na celu dostarczenie produktów. W praktyce jest inaczej – spedycja rozpoczyna się już podczas planowania operacji.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Spedytor, czyli merytoryczny realizator spedycji, to człowiek odpowiedzialny za dwa aspekty tego typu zadań: jest on handlowcem i – po trosze przewoźnikiem w jednej osobie. Usługi przezeń realizowane, a z którymi jest utożsamiany, są de facto zwieńczeniem wcześniejszych czynności.

Na początku zlecenia spedytor realizuje umowę przez kontakt z klientem. Zamawiający zleca mu własne wymagania, a spedytor zestawia je z możliwościami firmy.

Czy prezentowany tekst jest Twoim zdaniem interesujący? Jeżeli tak sądzisz, to wejdź również na niezły serwis (www.gorillacoffee.pl/), który zawiera podobnie ważne dane.

Już na tym etapie wspomina się o czasie wykonania transportu, sposobie zabezpieczenia mienia itp. Tak naprawdę lista wymogów zamawiającego to kwestia zależna tylko od jego samego – człowiek od spedycji wykonuje tylko zadanie polegające na dograniu procesu spedycji.

Kolejne rozmowy to specjalistyczne plany przewozu i pomoc w odprawie na lotnisku. Firma spedycyjna wyjaśnia klientowi konkretnie przebieg czynności spedycyjnych, z uwzględnieniem specyfiki przejazdu, oczekiwań klienta, a także warunków prawnych. Po dokładniejszej rozmowie spedytor podaje orientacyjną kwotę za realizację zadania spedycyjnego. Zwieńczeniem umowy jest transport towaru, za który odpowiada wynajęty oddzielnie przewoźnik.

magazyn pełen paczek

Autor: Michael Bernath
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli zleceniobiorca akceptuje warunki spedytora, ten ostatni sporządza odpowiednią umowę która jest podstawą do powiązania klienta z firmą spedycyjną. Ogólnopolska organizacja spedycyjna stwierdza, że prawidłowo stworzona umowa powinna ustalać m.in.: zakres działań, typ wysyłki, parametry towaru (masę, wymiary, objętość itp.) i kolejne niezbędne do realizacji prawidłowej spedycji formalności. Najbezpieczniejszą formą umowy dla zamawiającego jest pismo, nie istnieją jednak przeciwwskazania do zawarcia umowy ustnej lub elektronicznej.

Umowy na przewóz materiałów mogą dotyczyć jednego transportu, mogą też ustalać ilość przejazdów i tempo wykonania transportów (kilka dni, miesiąc). Spedycyjna „zabawa” rozpoczyna się faktycznie przy … następnej dokumentacji. Załatwienie formalności przewozowych, również za przewoźnika, kontrola ilościowa i jakościowa, zarówno przed, jak i po przejeździe itd. to przykłady – przed spedytorem stoi jeszcze cała masa formalności, które musi spełnić, aby umowa została solidnie zrealizowana.