Odzież robocza do fabryki i jej cechy

Od dawnych czasów jasne jest, że praca wykorzystująca siłę fizyczną oraz praca w zakładzie produkcyjnym związana jest z różnymi zagrożeniami. Z niebezpieczeństw tych z kolei biorą się liczne powinności zatrudnionych. Powinności te wynikają z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które nadawane są odgórnie każdemu zakładowi pracy. Jasne jest, że ludzie mający pracę biurową raczej nie są podatni na niebezpieczeństwa, co zdecydowanie nie dotyczy tych, którzy pracują na przykład w kopalni.