O nowinkach ze świata informatyki, które znacznie ułatwiają pracę pracownikom księgowości i magazynierom

Akty prawne nakładają na przedsiębiorców konieczność odnotowania każdej operacji finansowej. Jeśli księgowość miałaby ręcznie kaligrafować obliczenia na kartkach papieru, a potem je archiwizować, to wówczas przedsiębiorstwo byłoby zmuszone znacznie zwiększyć liczbę zatrudnionych pracowników i wynajmować większych rozmiarów powierzchnię biurową.