Dobry segregator umożliwi organizowanie wszystkich dokumentów gromadzonych w naszym mieszkaniu lub fundacji, gdzie pracujemy

Liczba dokumentów sporządzanych przez średniej wielkości biuro bywa naprawdę horrendalna. Akty prawne bywają naprawdę bezwzględne i wymagają potwierdzania na piśmie każdej wdrażanej czynności. Sekretarze nie mają zatem wyjścia i na przeróżne sposoby organizują i archiwizują kartki z nierzadko tajnymi danymi. Dzięki takim czynnościom odzyska się choć trochę przestrzeni na biurku, a tę wolną przestrzeń wykorzystuje się podczas jedzenia drugiego śniadania.
Dobrymi narzędziami wspomagającymi organizację pracy biurowej są specjalne, plastikowe pojemniki albo kartonowe pudła archiwizacyjne.

Moc współpracy wyłania się w wyniku szkoleń firmowych

W każdym społeczeństwie, na wszystkich płaszczyznach, pod każdą szerokością geograficzną, tam, gdzie dzień kończy się wcześniej i tam, gdzie słońce świeci do późna, w każdym z tego typu miejsc nie ma postępu, kolaboracji bez ludzi, którzy są ze sobą związani i zdecydowani na zdobycie tego samego celu. W każdym z takich miejsc na świecie ludzie powinni ze sobą współpracować, żeby coś osiągnąć. To jedno z najważniejszych zadań naszego gatunku.