Systemy Enterprise Resource Planning – skuteczne administrowanie zasobami

System ERP to skrót pochodzący z języka angielskiego. Enterprise Resource Plannig można na język polski przetłumaczyć jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Chodzi o elektroniczny system aplikacji, które wprowadzane są ostatnimi czasy do procesów przedsiębiorstwa, bez względu na to, o jakich jego szczeblach mowa. System ERP swoją działalnością obejmuje wszystkie procesy, które mają miejsce w korporacji. Dzięki jego działaniu możliwe jest sprawne zoptymalizowanie pracy na poszczególnych etapach realizowanych zleceń.