Marketing partnerski – czy warto

Marketing partnerski jest zjawiskiem, z przykładami którego można zetknąć się na co dzień, a które jako takie nie jest póki co powszechnie znane i rozumiane. Są to bowiem rozmaite działania, mające na celu zachęcić i utrzymać nabywcę. Działania te podejmowane są przez dane przedsiębiorstwo, a oparte są zazwyczaj na dawaniu nabywcy rozmaitych korzyści i promocji.